ศูนย์เฝ้าระวังวิกฤติพลังงานเผยท่อก๊าซฯเมียนมาร์ซ่อมได้กว่า50%ไฟฟ้าไทยยังปกติ


 ศูนย์เฝ้าระวังวิกฤติพลังงานเผยท่อก๊าซฯเมียนมาร์ซ่อมได้กว่า50%ไฟฟ้าไทยยังปกติ

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังวิกฤตพลังงาน   ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงพลังงาน (ศร.พน.) Energy Crisis Monitoring Center (EC-MC) เปิดเผยถึง          การรายงานสถานการณ์พลังงาน ในช่วง "10 วัน มั่นใจพลังงาน" ประจำวันที่ 15 เมษายน 2558 ดังนี้

1.ความคืบหน้าของการปิดซ่อมบำรุงประจำปีของแหล่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศสหภาพเมียนมาร์

            1.1 แหล่งเยตากุน กำหนดปิดซ่อมบำรุงวันที่ 10 ? 19 เมษายน 2558 : ความคืบหน้างานซ่อมบำรุง 58.14 % (แผน 57.64 %) ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2558

            1.2 แหล่งยาดานา กำหนดปิดซ่อมบำรุงวันที่ 11 ? 19 เมษายน 2558 : ความคืบหน้างานซ่อมบำรุง 61.00 % (แผน 61.00%) ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2558

คาดว่าแหล่งก๊าซฯ ทั้งสองแหล่งจะสามารถกลับมาจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบได้ตามกำหนด

2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือพีคไฟฟ้าประจำวัน (Daily Load Peak) จาก โดยเมื่อวานนี้        (14 เม.ย.58) อุณหภูมิในช่วงที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31.2 องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 20.29 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบจาก กฟผ. อยู่ที่ 17,368.8 เมกะวัตต์ คาดว่า Peak สูงสุดของปีนี้ ประมาณการว่าจะอยู่ที่ 27,500 เมกะวัตต์                     ในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558

สำหรับการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1,000-2,500 MW ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากอิทธิพลของสภาพอากาศที่มีเมฆและฝนในหลายพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งมาจากกการได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการลดใช้พลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานรณรงค์และขอความร่วมมือ

3. การสำรองน้ำมัน และก๊าซ NGV  ในส่วนการขนส่งและสำรองน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล  สนับสนุน   การใช้ที่โรงไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีนั้น ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แต่มีการใช้น้ำมันเตาเพิ่มแค่ 1.7 ล้านลิตร และมีการใช้น้ำมันเตาสะสม 23.0 ล้านลิตร (จากแผนรวม 10?27 เมษายน 2558 เตรียมไว้ 144 ล้านลิตร ) และเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ไม่มีการใช้น้ำมันดีเซลเลย ทำให้มีการใช้น้ำมันดีเซลสะสมเพียงแค่                2.1 ล้านลิตร (จากแผนรวม 10-27 เมษายน 2558 เตรียมไว้ 44 ล้านลิตร) ส่วนการใช้ NGV จากระบบก๊าซ      Line-Pack พบว่ามีการใช้เพียง 9 ล้านลูกบาศก์ฟุต ทำให้มีก๊าซธรรมชาติสำรองในระบบ Line-Pack คงเหลือ    299 ล้านลูกบาศก์ฟุต (จากที่เตรียมไว้ 355 ล้านลูกบาศก์ฟุต) ซึ่งก๊าซจากระบบ Line-Pack นี้จะมีเพียงพอต่อการใช้งานตามแผน ยังใช้ต่อเนื่องได้อีกอย่างน้อย 10 วัน

4.การเฝ้าระวังอุบัติภัยด้านขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่พบรายงานการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงในด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงาน ได้แจ้งขอความร่วมมือ ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมความพร้อม ทีมระงับอุบัติภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากอุบัติภัยเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีการขนส่งเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาล 

นอกจากนี้  ในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนระมัดระวังพายุลมแรง โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนล่าง เช่น จังหวัดสงขลา อาจมีเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ได้ ขอให้ประชาชนควรเตรียมไฟฉายฉุกเฉิน และแบตสำรอง (พาวเวอร์แบงค์) ไว้ด้วย และหากไฟฟ้าขัดข้อง สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉิน กฟภ. 1129, กฟน 1130

อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กระทรวงพลังงาน มีความเป็นห่วงสำหรับผู้ที่เล่นน้ำ ให้ระวังในเรื่องไฟฟ้า รวมทั้งระมัดระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้เปียกน้ำ และร่วมรณรงค์ในภารกิจ 1. 5.  (1. ล้างแอร์หน้าร้อน 2. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ 3. ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา 4. ปลดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้ 5. เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานและ 6. ปรับเช็คเครื่องยนต์ก่อนการเดินทางไกล) ของกระทรวงพลังงาน ผู้อำนวยการศูนย์ กล่าวเสริมท้าย

 

                -------------------------------------------------------------------------------


Comment : ศูนย์เฝ้าระวังวิกฤติพลังงานเผยท่อก๊าซฯเมียนมาร์ซ่อมได้กว่า50%ไฟฟ้าไทยยังปกติ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ