ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.15- 0.30 บาทต่อลิตร
ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 25 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.16, GSH95 = 21.75, E20 = 20.24, GSH91 = 21.48, E85 = 17.94, HSD-B7 = 23.19, HSD-B10 = 20.29, HSD-B20 = 19.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 27.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.15- 0.30 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ