กลุ่ม GPSC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เวที ASEAN Energy Awards 2020 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW บริษัทในกลุ่ม GPSC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัล ASEAN Renewable Energy Projects Award 2020 ด้านพลังงานทดแทนประเภท Off-Grid (Power) จากโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะขาม จังหวัดชลบุรี (Solar Power System on Koh Kham : Clean Energy for a Marine National Park on the Island-Thailand) ในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมกับการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รางวัล ASEAN Energy Awards 2020 เป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศและยกย่องธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน โดยกลุ่ม GPSC ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งรางวัลดังกล่าว กลุ่ม GPSC เป็นหนึ่งในบริษัทภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส่งเข้าประกวดในเวทีอาเซียน

 

 

 

Comment : กลุ่ม GPSC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เวที ASEAN Energy Awards 2020
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ