ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40-0.60 บาทต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 27 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.76, GSH95 = 22.35, E20 = 20.84, GSH91 = 22.08, E85 = 18.34, HSD-B7 = 23.79, HSD-B10 = 20.79, HSD-B20 = 20.54, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 28.24 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40-0.60 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ