GPSC ส่งมอบงาน CEO คนใหม่ให้ "วรวัฒน์ พิทยศิริ" 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดพิธีส่งมอบงาน ให้กับ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC คนใหม่ ที่จะเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แทน นายชวลิต ทิพพาวนิช (ขวา) ทั้งนี้การส่งมอบงานดังกล่าวนับเป็นการสานต่อธุรกิจของ GPSC ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Comment : GPSC ส่งมอบงาน CEO คนใหม่ให้ "วรวัฒน์ พิทยศิริ"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ