บางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นสุริยศศิธร ชนิดสมุดบันทึก
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลชนะเลิศ "ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก" ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน แก่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.บางจากฯ รับมอบ ในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ซึ่งมีผู้เข้าประกวดกว่า 200 ผลงาน จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

สำหรับปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ชุด "35 ปี 35 ความดี บางจาก" ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล โดยปกสมุดทำจากการนำเส้นใยพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลขวดน้ำในโครงการ "รักษ์ ปัน สุข" พร้อมใช้กระดาษรีไซเคิล Green Offset ถนอมสายตา ส่งผลดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง สำหรับผลงานการประกวดที่ผ่านมา บริษัท บางจากฯ ได้รับรางวัลประเภทชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ติดต่อกันมา ในช่วงระยะเวลารวมกว่า 10 ปี

 

Comment : บางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นสุริยศศิธร ชนิดสมุดบันทึก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ