บางจากฯ ขอบคุณครูโต ผู้ร่วมสรรค์สร้างศิลปะแก่ผลิตภัณฑ์มูลนิธิใบไม้ปันสุข 

          นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์ในโครงการ "รักษ์ ปัน สุข เพื่อมูลนิธิใบไม้ปันสุข" ของบางจากฯ ที่ผลิตจากการรีไซเคิลเส้นใยจากขวดพลาสติก PET แก่ ม.ล.จิราธร จิระประวัติ หรือ ครูโต ศิลปินวาดภาพและนักสร้างสรรค์งานศิลปะผู้มีชื่อเสียง ที่ให้เกียรติออกแบบการ์ตูนลายเส้นน่ารักแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมูลนิธิ ประกอบด้วย หน้ากากผ้า ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและปลอดภัยจากเส้นใย AMBS กระเป๋าผ้าและสมุดโน้ต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีส่วนช่วยเหลือสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง รายได้จากการการจำหน่ายจะนำเข้ามูลนิธิใบไม้ปันสุข เพื่อจัดทำกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศอันเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการอ่านเขียนเรียนสนุก เป็นต้น

Comment : บางจากฯ ขอบคุณครูโต ผู้ร่วมสรรค์สร้างศิลปะแก่ผลิตภัณฑ์มูลนิธิใบไม้ปันสุข
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ