BLCPชวนท่องโลกเสมือนจริงกับศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด 

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ชวนท่องโลกการเยี่ยมชมเสมือนจริงกับศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด (KSEC 360 Virtual Gallery Tour) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง ส่งต่อประสบการณ์เรียนรู้ด้านพลังงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเด่นด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR Activities) และรู้จักโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีแบบเข้าถึงด้วยการออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา เยาวชนและผู้สนใจ สามารถเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมศึกษาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินประเภทบิทูมินัสในการผลิตกระแสไฟฟ้ามานานกว่า 14 ปี 

BLCP  ขอเชิญชวนให้ประชาชน ทดลองเข้าไปเรียนรู้กับนิทรรศการเสมือนจริงแบบ 360 องศา หรือ KSEC Virtual Gallery Tour (อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด หรือ Kiang Saket Energy Center; KSEC) ที่เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเด่นๆ ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา เพียงปลายนิ้วสัมผัส จะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตาตนเอง ทั้งยังเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งเป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงเรื่องราวที่น่าสนใจ จากสื่อหนึ่งไปสู่สื่ออื่นๆ อย่างไร้ขีดจำกัด

BLCP ตั้งใจสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานนี้ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ด้วยการส่งเสริมและส่งต่อความรู้ด้านพลังงานผ่านศูนย์การเรียนรู้พลังงานอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด(KSEC) ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับความสนุกสนานดังคำพูดที่ว่า "จินตนาการนำไปสู่การเรียนรู้" ผ่านการนำเสนอด้วยสื่อสมัยใหม่แบบผสมผสาน ที่มุ่งหวังให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภายในอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด(KSEC) แบ่งโซนนิทรรศการ ออกเป็น 4 โซนหลักๆ  ดังนี้

1. โลกแห่งกาลเวลา (The World of Time) จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการไฟฟ้าไทย การค้นพบสำคัญๆ ของนักวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และชุดทดลองมากมาย เช่น แบบจำลองกระแสไฟฟ้า 20,000 โวลต์  มุมทดสอบแบตเตอรี่ในตัวมนุษย์ และมุมการปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยมือ เป็นต้น

2. โลกของถ่านหิน (The World of Coal) จัดแสดงการกำเนิดของถ่านหินประเภทต่างๆ  และโซน Power Play Land แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบล้ำๆ  จากแผนนโยบาย Energy 4.0 จัดแสดงการดำเนินชีวิตของคนไทยในยุคดิจิทัล (AR kit) และจัดแสดงข้อดีและข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท

3. โลกของบีแอลซีพี (The World of BLCP) แสดงการก่อสร้างและแบบจำลองโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และมุมจัดแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ

4. โลกสดใสชุมชนสุขใจ (Land of Sustainable Growth) แสดงการดำเนินงานด้านการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ในรูปแบบ Touch Wall จำลองบรรยากาศ 360 องศา การประยุกต์ใช้ BCG Model ในโครงการชุมชนสัมพันธ์ มุมเล่นเกมใน "Rayong Ecotopia" และ Interactive Game และจำลองเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพในจังหวัดระยอง ในโซน "Rayong People"

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเวบไซต์ www.blcp.co.th  (การเยี่ยมชม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

Comment : BLCPชวนท่องโลกเสมือนจริงกับศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ