รู้จักคน รู้จักผลงาน


  รู้จักคน รู้จักผลงาน

 


กระทรวงพลังงานทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการในช่วง6เดือนที่ผ่านมา(12ก.ย.2557ถึง31มี.ค.2558) เอาไว้อย่างน่าสนใจและเห็นถึงการทำงานเป็นทีม แต่ละคนแต่ละหน่วยงานต่างมีบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อให้ไปสู่กรอบนโยบายที่วางเอาไว้ คือให้พลังงานมีความมั่นคง(Security) อาทิการวางกรอบแผนพลังงานในภาพรวม ,การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว    มีความมั่งคั่ง(Economy) อาทิการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรม  การปรับโครงสร้างกิจการพลังงานเพื่อลดการผูกขาด   และมีความยั่งยืน(Ecology ) อาทิ การส่งเสริมพลังงานทดแทน  การอนุรักษ์พลังงาน 

 ลองมาไล่เลียงกันดูว่า ใครเป็นใครในกระทรวงพลังงาน และใครทำผลงานเรื่องไหนที่มีความโดดเด่น ตามภาพด้านล่าง 

#Energy24hours

ผลจากการปรับเกณฑ์การกำหนดราคาก๊าซLPG ให้สะท้อนต้นทุนมากยิ่งขึ้น ทำให้โรงกลั่นน้ำมันนำLPGมาจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น และช่วยลดการนำเข้าLPGลงจากปกติเฉลี่ยเดือนละ169,000ตัน มาอยู่ที่93,000ตันในเดือนก.พ.และ95,000 ตัน ในเดือนมี.ค. 2558 ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศไปเดือนละกว่า1,000ล้านบาท 
แผนPDP2015 ซึ่งจะใช้ตั้งแต่ปี2558-2579 มีการเปิดรับฟังประชาพิจารณ์จากประชาชนในวันที่28 เม.ย.2558 นี้ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในเดือนพ.ค.2558 การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้มีความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้กลุ่มเบนซินและดีเซล  และไม่ใช้อุดหนุนข้ามประเภท ทำให้กองทุนน้ำมันพลิกฐานะจากที่เคยติดลบอยู่เกือบ6,000ล้านบาท กลายมาเป็นบวก ถึง40,000ล้านบาท และรัฐมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นปีละ80,000 ล้านบาท  ในขณะที่ประชาชนเองก็ได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม
การส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมทำให้เป้าการรับซื้อไฟฟ้า มีการปรับเพิ่มขึ้นจากแผนเดิม 3,000เมกะวัตต์เป็น 3,800 เมกะวัตต์ ผลจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ทำให้อัตราภาษีสรรพสามิตระหว่างดีเซลและเบนซินที่เคยแตกต่างกันมาก กลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้น  จากดีเซลเคยจัดเก็บที่0.75บาทต่อลิตร และเบนซิน5.60บาทต่อลิตร  มาเป็นดีเซลจัดเก็บ4.25บาทต่อลิตร ในขณะที่เบนซินยังอยู่ที่5.60บาทต่อลิตร ยังมีโครงการSolar Farm ค้างท่อที่รอการพิจารณาย้ายที่ตั้งและตรวจสอบสายส่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการRE ให้ตอบรับซื้อไฟฟ้าอีก 95โครงการ 
กระทรวงพลังงานยังมีความพยายามที่จะเดินหน้าเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมในประเทศเพิ่มขึ้น ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 


Comment : รู้จักคน รู้จักผลงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ