ผู้ค้าปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 15 ธ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 30.16, GSH95 = 22.75, E20 = 21.24, GSH91 = 22.48, E85 = 18.54, HSD-B7 = 24.19, HSD-B10 = 21.19, HSD-B20 = 20.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 28.64 บาทต่อลิตร


Comment : ผู้ค้าปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ