ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร
 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 19 ธ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 30.56, GSH95 = 23.15, E20 = 21.64, GSH91 = 22.88, E85 = 18.74, HSD-B7 = 24.59, HSD-B10 = 21.59, HSD-B20 = 21.34, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 29.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร