บีซีพีจี มอบน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมใต้


 

 


จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบข้าวสารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ ตำบลท่าพญา และตำบลบ้านเพิง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด บริษัทในเครือบีซีพีจี โดยที่ผ่านมา บีซีพีจี ได้มอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ประสบภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

Comment : บีซีพีจี มอบน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมใต้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ