กลุ่มไทยออยล์จับมืออีสท์ วอเตอร์ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำและลงนามสัญญาซื้อขายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด กับนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำและสัญญาซื้อขายน้ำ เป็นข้อตกลงให้อีสท์ วอเตอร์ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำและดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำดิบสำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) รวมถึงรับผิดชอบในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในระบบสูบจ่ายน้ำทั้งหมดให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานภายในต้นปี 2565"

"โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบสำหรับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและการเดินเครื่องโครงการพลังงานสะอาดของไทยออยล์ในอนาคต" นายวิรัตน์ กล่าว

Comment : กลุ่มไทยออยล์จับมืออีสท์ วอเตอร์ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ