เอสโซ่จับมือวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเตรียมความพร้อมสู่AEC


 เอสโซ่จับมือวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                มร. นีล เอ. แฮนเซ็น (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล    (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยเฉพาะนักศึกษาและประชาชนแถบชายแดนที่สนใจ  สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในโอกาสที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและจำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมตอบรับต่อการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานที่สำคัญในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนอย่างเหมาะสม ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ มีทัศนคติการให้บริการที่ดี อย่างมืออาชีพ

Comment : เอสโซ่จับมือวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเตรียมความพร้อมสู่AEC
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ