ไทยออยล์รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2020 

เร็วๆนี้ คุณสุดารัตน์ อรรัตนสกุล ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2020 จากคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวที่ไทยออยล์ได้รับ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Comment : ไทยออยล์รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2020
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ