GC มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ 11,750 ชุด 

 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติก PE ชุด Coverall และ หมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) จำนวน 11,750 ชุด เพื่อป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้แก่ 9 โรงพยาบาลรัฐ และ หน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง ด้วยความห่วงใย โดยมี นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

GC ยังคงมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมของบริษัทฯ มาช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่มีการระบาดรอบแรก

Comment : GC มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ 11,750 ชุด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ