ผู้ค้าปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล คงเดิม มีผล 6 ม.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 30.66, GSH95 = 23.25, E20 = 21.74, GSH91 = 22.98, E85 = 18.84, HSD-B7 = 24.19, HSD-B10 = 21.19, HSD-B20 = 20.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 28.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร