มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 


Mr.Rashed Alblooshi (ที่ 3 จากขวา) ประธานบริษัท และนายชยวงศ์ โปษยานนท์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และนิเทศสัมพันธ์ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดหัวใจของมูลนิธิ พร้อมตุ๊กตาหมี และถุงผ้าแก่ ผ.ศ. นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

             ทั้งนี้ตุ๊กตาหมี และถุงผ้าเหล่านี้เป็นการตกแต่งฝีมือพนักงานบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งใจส่งมอบเป็นของขวัญให้แก่น้องๆ ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้น้องๆ ต่อสู้กับโรคดังกล่าว

Comment : มูบาดาลา ปิโตรเลียม สนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ