ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 15-30 สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 9 ม.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 30.96, GSH95 = 23.55, E20 = 22.04, GSH91 = 23.28, E85 = 18.99, HSD-B7 = 24.49, HSD-B10 = 21.49, HSD-B20 = 21.24, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 28.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 15-30 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ