ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด30-50สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 12 ม.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้ ULG = 31.46, GSH95 = 24.05, E20 = 22.54, GSH91 = 23.78, E85 = 19.29, HSD-B7 = 24.49, HSD-B10 = 21.49, HSD-B20 = 21.24, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 28.94 บาทต่อลิตร  โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด30-50สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ