นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้กับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการ เนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์หลายชนิดจำเป็นต้องใช้พร้อมกันจึงจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤติได้

 

Comment : GPSC สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ