BLCP มอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
 

เมื่อวันที่ 25 มกราคา 2564 นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ (แบบอินฟาเรด) พร้อมขาตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ผู้บังคับบัญชา กรมช่างโยธาทหารเรือ (พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล) และอีก 10 เครื่องให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ) เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด‑19 ให้กับผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงลดภาระงานของเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ประจำศูนย์ฝึกทางทหาร

จากนั้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 - นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ (แบบอินฟาเรด) พร้อมขาตั้ง จำนวน 39 เครื่อง โดยนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (นายถวิล โพธิบัวทอง) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อส่งต่อให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง, รพ.สต.มาบตาพุด และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตมาบตาพุด จำนวน 13 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด‑19 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 – ดร. จิราวรรณ จำปานิล ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้มอบหน้ากากอนามัย 200 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ 100 หลอด ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน (น.ส. ลัดดา รัตนวิจิตร) ตำบลชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำเป็นต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก ต้องร่วมมือช่วยกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ขอให้ทุกคนและประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

 

 

Comment : BLCP มอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ