ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร  มีผล 10 ก.พ.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 32.86, GSH95 = 25.45, E20 = 23.94, GSH91 = 25.18, E85 = 20.14, HSD- B7= 26.29, HSD-B10 = 23.29, HSD-B20 = 23.04, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 30.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ