บอร์ด GPSC อนุมัติลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ในจีน ป้อนตลาดยานยนต์ไฟฟ้า 

 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (AXXIVA) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจาก 24M Technologies Inc. (24M) โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท คิดเป็นการลงทุนในสัดส่วนประมาณ 11.1 % ของ Equity Interest ทั้งหมดของ AXXIVA

"การเข้าลงทุนใน AXXIVA ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีและเป็นฐานในการสร้างรายได้จากธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เป็น New S-Curve รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานและธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศจีนให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถต่อยอดและขยายความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิครองรับการขยายการผลิตสู่ระดับเชิงพาณิชย์ (Giga Scale) และ ความร่วมมืออื่นๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบและ Electrode Active Materials ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน รวมถึงผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่อไป" นายวรวัฒน์ กล่าว

สำหรับเป้าหมายการเข้าระดมทุนของ AXXIVA ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ Semi-solid ระยะที่ 1 ที่ประเทศจีน มีกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี 2564 และเริ่มดำเนินการผลิตแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ภายในต้นปี 2565 เพื่อป้อนให้กับกลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศจีน เช่น Chery New Energy Automobile ซึ่งเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ Semi-solid พร้อมร่วมพัฒนาไปกับ AXXIVA ทั้งนี้ AXXIVA ยังมีแผนขยายกำลังการผลิตต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการใช้แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเพิ่มทุนกับ AXXIVA เป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อเข้าลงทุนดังกล่าว และคาดว่าจะดำเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2564

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Unit) ในประเทศไทยของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ยังคงดำเนินการตามแผนและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวแบตเตอรี่ G-Cell ที่ใช้เทคโนโลยี Semi Solid เซลล์แรกของประเทศไทยไปแล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าจะพร้อมดำเนินการผลิต (Start of Regular Production) ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Comment : บอร์ด GPSC อนุมัติลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ในจีน ป้อนตลาดยานยนต์ไฟฟ้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ