กลุ่มบางจากฯ ส่งมอบปฏิทินเก่า ปันน้ำใจแก่ผู้พิการทางสายตา 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัท บางจากฯ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้ว จำนวนกว่า 1,500 ชิ้น ที่ได้รับมาจากเพื่อนพนักงานบางจากฯ และบริษัทในกลุ่ม ที่ร่วมปันน้ำใจนำมาบริจาคเพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สื่อการสอนแก่ผู้พิการทางสายตาสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และลดการสร้างขยะ พร้อมมอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ 200 ขวด ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ

Comment : กลุ่มบางจากฯ ส่งมอบปฏิทินเก่า ปันน้ำใจแก่ผู้พิการทางสายตา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ