ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 17ก.พ.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 32.86, GSH95 = 25.45, E20 = 23.94, GSH91 = 25.18, E85 = 20.14, HSD- B7= 26.79, HSD-B10 =23.79, HSD-B20 = 23.54,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.24 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ