บางจากฯ คว้า 3 รางวัล จากโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard
 

นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบ 3 รางวัล จากโครงการ 2019 ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) ประกอบด้วย รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies รางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies และรางวัล Country TOP 3 Publicly Listed Companies จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการในภูมิภาคที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย ในพิธีมอบรางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies

 

Comment : บางจากฯ คว้า 3 รางวัล จากโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ