ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-60 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร  มีผล 20 ก.พ.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 33.46, GSH95 = 26.05, E20 = 24.54, GSH91 = 25.78, E85 = 20.54, HSD- B7= 26.99, HSD-B10 = 23.99, HSD-B20 = 23.74,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-60 สตางค์ต่อลิตร