ไทยออยล์ รับรางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies (PLCs) จาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากไทยออยล์ ได้คะแนนสูงสุด ติด 20 อันดับแรกของอาเซียน โดยประเทศไทยมีบริษัทติดอันดับเพียง 4 รายเท่านั้น นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังได้รับรางวัล Country Top 3 PLCs (Thailand) ซึ่งรางวัลนี้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศอีกด้วย พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

รางวัล ASEAN Top 20 PLCs นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยตอกย้ำว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในระดับมาตรฐานสากล และไทยออยล์ให้ความสำคัญกับการดำเนินภายใต้หลักการ ESG มาโดยตลอด โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่ง ACMF เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในอาเซียน เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก จากข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบคะแนนจากประเทศอื่น (Peer review) ด้วย เพื่อมั่นใจว่าทุกประเทศมีมาตรฐานการประเมินสอดคล้องกัน

Comment : ไทยออยล์ รับรางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ