ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 15-30สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 6 มี.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 33.46, GSH95 = 26.05, E20 = 24.54, GSH91 = 25.78, E85 = 20.54, HSD- B7= 26.59, HSD-B10 = 23.59, HSD-B20 = 23.34, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 15-30สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ