มูบาดาลา ปิโตรเลียม ให้การสนับสนุนชาวประมงไทยต่อสู้โควิด-19 

นายชยวงศ์ โปษยานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และนิเทศสัมพันธ์ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19  ได้แก่ หน้ากากอนามัยนาโน 2,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 30 แกลลอน และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 50 เครื่อง แก่นายพิชัย แซ่ซิ้ม (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบสิ่งของเหล่านี้ให้แก่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมการประมงสมุทรสาคร เพื่อให้กำลังใจแก่ชาวประมงไทย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยทางสมาคมได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้แก่ชาวประมงในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดสงคราม สมุทรปราการ และสมุทรสาครซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นอย่างมาก

Comment : มูบาดาลา ปิโตรเลียม ให้การสนับสนุนชาวประมงไทยต่อสู้โควิด-19