ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร  มีผล 9 มี.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 34.06, GSH95 = 26.65, E20 = 25.14, GSH91 = 26.38, E85 = 20.94, HSD- B7= 27.19, HSD-B10 = 24.19, HSD-B20 = 23.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ