นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวดวงกมล เศรษฐนัง อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี  รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม พร้อมด้วย นางสาวณัฐชนน ชวินสิทธางกูร นักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์รับรางวัล IR ยอดเยี่ยม

รางวัล IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ใน 9 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ทรัพยากร, ธุรกิจการเงิน, บริการ, เทคโนโลยี, สินค้าอุตสาหกรรม, สินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ

โดยได้รับความร่วมมือในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่เห็นว่าเหมาะสม จากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้นับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม

Comment : GC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ