สนพ.เผยราคา สปอต แอล เอ็น จี โลกลงเล็กน้อย 

 นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงการติดตามสถานการณ์ราคา ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ (1 – 5 มีนาคม 2564) ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.440 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 5.623 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากผู้ซื้อ LNG จากภูมิภาคเอเชียเหนือยังคงชะลอการจัดหาเที่ยวเรือ Spot LNG หลังจากปริมาณสำรอง LNG ยังคงอยู่ในระดับสูง และความต้องการก๊าซธรรมชาติเริ่มปรับลดลงจากสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ และอุปทานเที่ยวเรือ Spot LNG จากโครงการผลิต LNG ในประเทศออสเตรเลียเริ่มมีเที่ยวเรือเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเที่ยวเรือจากโครงการ Gorgon LNG ในขณะที่ล่าสุด บริษัท PETRONAS ได้ประมูลขายเที่ยวเรือ LNG รวม 2 เที่ยวเรือที่ระดับราคา Mid-High 5$/MMBtu สำหรับเที่ยวเรือกำหนดส่งมอบปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม บริษัท Sakhalin Energy ประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าโครงการ Sakhalin II LNG กำลังการผลิต 9.6 ล้านตันต่อปี ต้องหยุดการผลิตหนึ่งในหน่วยการผลิต LNG หลังจากเกิดเหตุการณ์หยุดการเดินเครื่องกะทันหันของ Gas Compressor ที่ติดตั้งอยู่ใน Onshore Processing Facility (OPS) จำนวน 2 หน่วย

นอกจากนี้ มีรายงานค่าจ้างเรือขนส่ง LNG ในปัจจุบัน ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 30,000 – 35,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน หลังจากมีอุปทานเรือขนส่งเพิ่มเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยค่าจ้างเรือขนส่ง LNG ได้ปรับขึ้นไปกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันราคา Spot LNG ที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการซื้อขาย Spot LNG ที่ลดลง ยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าจ้างเรือขนส่ง LNG ในขณะนี้ นายวัฒนพงษ์ฯ กล่าวปิดท้าย

• สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มกราคม 256

- ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนมกราคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.4829 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 186.8653 บาท/ล้านบีทียู เนื่องจากราคาก๊าซฯ จากสัญญา LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน

- ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนมกราคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 6.0425 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 16.9180 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากความต้องการ LNG สำหรับฤดูหนาวและการขนส่ง LNG ผ่านช่องแคบปานามาประสบปัญหาการจราจรติดขัด

• ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 มีนาคม 2564 (รถยนต์ส่วนบุคคล 13.46 บาท/กก. รถยนต์สาธารณะ13.46 บาท/กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ. 17.46 บาท/กก.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 3,835 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 163.12 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 415 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 396 สถานี

 

Comment : สนพ.เผยราคา สปอต แอล เอ็น จี โลกลงเล็กน้อย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ