กฟผ. เผยผลตรวจผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงทั้ง 69 คน เป็นลบ ไม่พบเชื้อ COVID-19

18/03/2021 | 318 | Tags : กฟผ. กฟผ. โควิด-19


 

 

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัทปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่ อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย กฟผ. ได้เร่งปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดอาคาร ท.100 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยฯ ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางของอาคารแล้ว

                โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กฟผ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย (สสอ.บางกรวย) ถึงผลการตรวจเชิงรุกของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งหมด 69 คน พบว่า มีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ COVID-19

                อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่พบเชื้อ แต่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 69 คน ยังคงต้องเข้ารับการกักตัวต่อไป จนกว่าจะครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือพนักงานที่ทำงานในอาคารอื่น ๆ กฟผ. ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ พร้อมขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

 

Comment : กฟผ. เผยผลตรวจผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงทั้ง 69 คน เป็นลบ ไม่พบเชื้อ COVID-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ