ครม.โยกปลัดพลังงานกลับคืนเลขา ก.พ.ร.แล้ว

12/05/2015 | 1810 | Tags : News cate_sub_2_1

ครม.โยกปลัดพลังงานกลับคืนเลขา ก.พ.ร.แล้ว

            คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กลับไปดำรงตำแหน่งเลขาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผลทันทีในวันที่ 13 พ.ค. 2558 

            โดยนายอารีพงศ์ ระบุว่า ได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีให้เข้ามาช่วยวางรากฐานด้านกิจการพลังงานของชาติที่มีการบูรณาการแผนพลังงานเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของชาติไปอีก20ปี  อีกทั้งได้รับมอบนโยบาย ให้ดำเนินการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในโครงการ เมกะโปเจกต์ ที่มีผู้ร้องเรียน และให้จัดหามาตรการป้องกันการทุจริตโดยให้คำนึง ถึงความเดือดร้อน และสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ต้องแบกรับภาระในฐานะผู้บริโภคพลังงาน ซึ่งงานในหลายส่วนได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว โดยได้นำเสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

"นับว่าเป็นช่วง 10 เดือนในชีวิตราชการที่รับภาระหนักที่สุด และพอใจในผลงานที่สุด แม้จะยังไม่สามารถทำสิ่งที่หวังไว้ได้ครบถ้วนก็ตาม"นายอารีพงศ์ กล่าว

               แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะแต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดแทนนายอารีพงศ์ แม้นายคุรุจิตจะเหลืออายุราชการอีกประมาณ5 เดือน ก่อนจะเกษียณอายุราชการในเดือนต.ค. 2558 นี้ เนื่องจากต้องการให้นายคุรุจิตวางแนวทางเปิดสิทธิ์ให้เอกชนเข้าทำการสำรวจปิโตรเลียมให้สำเร็จ จากปัจจุบันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม รวมทั้งยังเป็นการให้เกียรติประวัติแก่นายคุรุจิตได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานก่อนเกษียณอายุราชการด้วย

            อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานายอารีพงศ์เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังมาก่อนที่จะถูกโยกย้ายไปบริหารงานที่ ก.พ.ร. สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และกลับเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ผ่านมา

--------------------------------


 

Comment : ครม.โยกปลัดพลังงานกลับคืนเลขา ก.พ.ร.แล้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ