ปตท.-บางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร
ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 20 มี.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 34.26, GSH95 = 26.85, E20 = 25.34, GSH91 = 26.58, E85 = 21.14, HSD- B7= 26.89, HSD-B10 = 23.89, HSD-B20 = 23.64,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.46 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ