ปตท.-บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 15-30 สตางค์ต่อลิตร
ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 24 มี.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 33.96, GSH95 = 26.55, E20 = 25.04, GSH91 = 26.28, E85 = 20.99, HSD- B7= 26.59, HSD-B10 = 23.59, HSD-B20 = 23.34,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.16 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 15-30 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ