ปตท.สผ.เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในโครงการ Block 61สำเร็จ 

นายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รายงานเรื่องการลงนามในสัญญาซื้อขายสัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการ Block 61 รัฐสุลต่านโอมาน จากบริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านบริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. นั้น ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 การดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
Comment : ปตท.สผ.เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในโครงการ Block 61สำเร็จ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ