กัลฟ์ แจ้งโรงไฟฟ้า GSRC ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าแล้ว
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าจาก หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 662.5 เมกะวัตต์เข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer หรือ IPP)

โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 2,650.0เมกะวัตต์และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.จำนวน 2,500.0เมกะวัตต์เป็น ระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (IPD) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ GSRC ที่กล่าวไปข้างต้น และโครงการ GPD ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 2,650.0เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งภายใต้ IPD ทั้งสิ้น 5,300.0 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการ GSRC มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 2-4 ในเดือน ตุลาคม 2564 มีนาคม 2565และตุลาคม 2565 ตามลำดับ ส่วนโครงการ GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2566-2567

Comment : กัลฟ์ แจ้งโรงไฟฟ้า GSRC ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าแล้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ