นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ (ลำดับที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการ(ลำดับที่ 4 จากขวา) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินธุรกิจในปี 2563 และแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Comment : GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ