อรรถพล CEO ปตท.รับมอบโล่เกียรติคุณ "นราธิปพงศ์ประพันธ์" 

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะ กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ "นราธิปพงศ์ประพันธ์" จาก รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปานาครบรอบ 55 ปี สถาบันฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอุปการคุณในการสนับสนุนสถาบันด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด

ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

Comment : อรรถพล CEO ปตท.รับมอบโล่เกียรติคุณ "นราธิปพงศ์ประพันธ์"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ