ปตท.สนับสนุนถุงขยะจัดการขยะติดเชื้อแก่ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร 

 

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) มอบการสนับสนุนถุงพลาสติกสีแดง สำหรับขยะติดเชื้อ จำนวน 20,000 ถุง มูลค่ากว่า 100,000 บาท สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี  นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (กลาง) และนางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ที่ 2 จากขวา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

Comment : ปตท.สนับสนุนถุงขยะจัดการขยะติดเชื้อแก่ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ