ครม.ตั้ง "คุรุจิต" ขึ้นปลัดกระทวงพลังงาน

19/05/2015 | 1431 | Tags : News cate_sub_2_1

ครม.ตั้ง "คุรุจิต" ขึ้นปลัดกระทวงพลังงาน


ในวันนี้(19 พ.ค.)คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติแต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ถูกย้ายกลับไปเป็นเลขาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2558 
อยางไรก็ตามภายหลังจากนายคุรุจิตขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานแล้ว จะเหลือเวลาบริหารงานอีกไม่กี่เดือน เนื่องจากจะครบวาระเกษียณอายุราชการในเดือนต.ค. 2558  นี้ 
............
Comment : ครม.ตั้ง "คุรุจิต" ขึ้นปลัดกระทวงพลังงาน