บางจากฯ จับมือ จส.100 ร่วมสร้างสังคมสดใส หัวใจ Go Green 

ก้าวสู่ปีที่ 30 สถานีวิทยุ จส.100 สถานีข่าวสารและการจราจร ที่มุ่งหวังสร้างสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่มีความสุข และสังคมที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน จส.100 ยังได้พัฒนาช่องทางในการรับฟังและให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง JS100 Application ที่สามารถขอความช่วยเหลือผ่านทางปุ่ม SOS ได้ทันที จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมในชื่อ "30 ปี  จส.100 สังคมสดใส หัวใจ Go Green" โดยเริ่มคิกออฟโครงการแรก "Win Green Go Green" วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อสร้างสังคมสดใส จากความร่วมมือผนึกกำลังของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พันธมิตรหัวใจสีเขียว ผ่าน Winnonie ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแพลตฟอร์มยกระดับคุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ด้วยการให้บริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและบริการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถานีวิทยุ จส.100 และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "Win Green Go Green" ระยะแรก จำนวน 15 คัน ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 เป็นที่เรียบร้อย

โครงการ Win Green Go Green เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถานีวิทยุ จส.100 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี เพื่อร่วมสร้างสังคมสดใสในการเดินทางร่วมกันบนท้องถนน ด้วยการแบ่งปันสู่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ได้มีโอกาสใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย กว่า 50% จากการลดต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์ ค่าซ่อมบำรุงของวินมอเตอร์ไซค์แล้ว พร้อมเพิ่มรายได้แก่ผู้ขับขี่  นอกจากจะประหยัดเชื้อเพลิง ลดการใช้น้ำมันแล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 หรือ CO2 ไปพร้อมกับการลดมลภาวะทางเสียง นับเป็นการสร้างสังคมสีเขียวที่ปลอดภัยไร้มลพิษอย่างแท้จริง  โดยมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ เดือนเมษายน - กันยายน 2564 จำนวน 15 คัน และเดือนกันยายน 2564 - มีนาคม 2565 จำนวน 15 คัน  รวมตลอดโครงการฯ จำนวน 30 คัน โดย จส.100 และผู้สนับสนุนโครงการจะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง (1,500 บาท)

ปัจจุบันบางจากฯ ได้มีจุดบริการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ตลอด 24 ชม. จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขา สุขุมวิท 62, สาขาอ่อนนุช 17/1 และสาขาอุดมสุข 45 และในอนาคตกำลังขยายจุดบริการเพิ่มขึ้นอีก สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้ความเร็วในการขับขี่สูงสุด 80 กม./ชม. ระยะวิ่งต่อรอบการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้ประมาณ 80-110 กิโลเมตร (กม.) และจากการศึกษาพบว่าวินมอเตอร์ไซค์ 1 คันจะวิ่งอยู่ที่ระยะทาง 120-150 กม./วัน โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยวันละ 6.5 กิโลกรัม

บริษัท บางจากฯ ได้เปิดตัวสตาร์ทอัพ "Winnonie" (วิน No หนี้) ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตวินมอเตอร์ไซค์ โดยนำร่องทดลองให้นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปใช้ พร้อมเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้น้ำมันประมาณ 10 เท่า พร้อมการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ swapping เป็นรายแรกในประเทศไทย นับเป็นการใช้นวัตกรรมต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวพร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับ BCG Economy Model พร้อมร่วมสร้างคอมมูนิตี้สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด (BCVI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ Winnonie พร้อมให้บริการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ รวมถึงธุรกิจต่อยอดอื่นๆ ในอนาคต ตอกย้ำบทบาทผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่มีการใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

มาร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ด้วยการแบ่งปันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มจากหัวใจของทุกคนไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่สดใสหัวใจ Go Green ไปด้วยกัน สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ Win Green Go Green ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน 2564 - มีนาคม 2565  โทร. 1137

 

 


Comment : บางจากฯ จับมือ จส.100 ร่วมสร้างสังคมสดใส หัวใจ Go Green
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ