ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 30 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 34.66, GSH95 = 27.25, E20 = 25.74, GSH91 = 26.98, E85 = 21.49, HSD- B7= 27.09, HSD-B10 = 24.09, HSD-B20 = 23.84, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.76 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ