เอ็กโกฯได้รับอนุมัติสัญญาไฟฟ้าถ่านหินในฟิลิปปินส์ 455 เมกะวัตต์

21/05/2015 | 1072 | Tags : News cate_sub_2_1

เอ็กโกฯได้รับอนุมัติสัญญาไฟฟ้าถ่านหินในฟิลิปปินส์ 455 เมกะวัตต์


 

        นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ออกหนังสือแจ้งการอนุมัติสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้บริษัท ซาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์จำกัด (เอสบีพีแอล ? SBPL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงทุนโดยทางอ้อมร่วมกับเมอราลโค พาวเวอร์เจน คอร์เปอเรชั่น (Meralco PowerGenCorporation) ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ 

 

         สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ "เอสบีพีแอล" กำลังการผลิตสุทธิ 455 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่มะนิลา อิเล็กทริก คัมปานี (เมอราลโค - MERALCO) โดยโรงไฟฟ้าถ่านหิน "เอสบีพีแอลจะก่อสร้างที่เมืองเมาบัน จังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีระยะเวลาสัญญา 20 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

 

..................................
Comment : เอ็กโกฯได้รับอนุมัติสัญญาไฟฟ้าถ่านหินในฟิลิปปินส์ 455 เมกะวัตต์