ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 

โออาร์ และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 7 พ.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 35.16, GSH95 = 27.75, E20 = 26.24, GSH91 = 27.48, E85 = 21.79, HSD- B7= 27.59, HSD-B10 = 24.59, HSD-B20 = 24.34,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 32.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ