บีซีพีจี มอบชุด PPE บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา 


คุณปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวแทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด ให้กับคุณวนิชยา ทองแนบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล หรือสถานบริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บีซีพีจีได้ดำเนินโครงการบีซีพีจีมอบน้ำใจ การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุดในวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

Comment : บีซีพีจี มอบชุด PPE บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ