ปตท.รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน 3 ปีซ้อน

21/05/2015 | 1276 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน 3 ปีซ้อน


          เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรงค์ บูลกุลประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "หุ้นขวัญใจมหาชน ประจำกลุ่มทรัพยากรหรือ ป็อบปูล่า อะวอร์ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับมอบให้องค์กรที่ได้รับเลือกจากการให้คะแนนของนักลงทุนสูงสุด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้บริษัทมหาชนจดทะเบียนอื่นๆได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง ทั้งในแง่มุมของบริษัท การลงทุน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

------------------------------


Comment : ปตท.รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน 3 ปีซ้อน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ